กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  4 อัตรา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go. th/th/content/สอบนักวิชาการคอม 2566 หรือ
https://mfa thajobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ”

ประกาศรับสมัคร

Share the Post: