(งานรัฐวิสาหกิจ)กสท โทรคมนาคม รับสมัครบรรจุวุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค สมัคร5-19ก.ย.62

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 บางตำแหน่งต้องแนบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไปด้วย โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม
• ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ 2 อัตรา
• ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ (เพศชาย) 1 อัตรา
• ป.โท วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ ป.โทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (บางรัก)
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (นนทบุรี)
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
• ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 อัตรา
• ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<<

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com

Share the Post: