Site icon สาระน่ารู้

ท่าอากาศยานกระบี่ รับสมัครลูกจ้างทุนหมุนเวียน 19 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 13 – 20 ก.ย. 66

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง อัตราว่าง 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย อัตราว่าง  9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

6. ตำแหน่งนายช่าง CCTV อัตราว่าง  2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน  11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

8. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า อัตราว่าง : 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

ระยะเวลาการจ้าง : ตามเงื่อนไขที่ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานกําหนด

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครสอบคัดเลือกได้ด้วยตนเอง กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 1) และยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานกระบี่ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 (บริเวณประตู 7) ระหว่างวันที่ 13 – 20 ก.ย. 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร
Exit mobile version