Site icon สาระน่ารู้

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท 18 – 22 ก.ย. 66

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1.5 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

6. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข อัตราว่าง 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

11. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

12. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 – 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

13. ตำแหน่งพนักงานเภสัชกรรม อัตราว่าง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

14. ตำแหน่งพนักงานบริการ อัตราว่าง  2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 – 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

15. ตำแหน่งพนักงานเปล อัตราว่าง  1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://chiangmaihealth.thaijobjob.com หรือ www.chiangmaihealth.go.th ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ก.ย. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัคร
Exit mobile version