(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบรรจุ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขา 11-24ก.ย.62

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3-5 ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขา มีผล CU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หรือผลการทดสอบชนิดอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผลสอบของ อจน.) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 11-24 ก.ย.62

ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com

Share the Post: