งานราชการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1964 /2564)  รับสมัครคัดเลื …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา Read More »

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งข …

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา Read More »

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 7 อัตรา

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  การรับสมัคร …

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 7 อัตรา Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน …

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา Read More »

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จังหวัดนครสวรรค์) รับสมัครบุ …

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา Read More »

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่ว …

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 1,314 อัตรา Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริกา …

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา Read More »