สมัครงาน

‘กระทรวงแรงงาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่กำลังว่างงาน ซึ่งวันนี้แอดมีอีกหนึ่งทางเลือกในด้าน ก า ร ทำ งาน สำหรับใครที่อยากไปทำงานยังต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แต่ไ ม่ มี ทุนในการเดินทางและค่ าใช้จ่า ยต่างๆ ห ม ด ห่ ว ง ไปเลยคะ เพราะ กระรวงแรงงาน เปิดรับสมัคนไทยไปทำ งานญี่ปุ่น

กระทรวงแรงงานเปิดรับสมัคร ในโครงการ IM Janpan ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-สั ญ ช า ติ ไทย

-อ า ยุ 20-30 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้น ไ ป ทุกสาขา
-ฟรี ค่ าตั๋ วบิ นไปกลั บ ญี่ป่น-ไทย

การเปิดรับสมัคร
-เพศ หญิง สมัครได้ ร ะห ว่ างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562
-เพศ ชาย สมัครได้ระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2562

ระหว่างฝึก มีเงินเดือนให้ตามค่าแรงขั้นต่ำญี่ปุ่น ฝึกครบ 3 ปี รับโบนัส 600,000 เ ย น สามารถสมัครได้ที่สำนัก ง า น จัดหา งา น จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-564315 ต่อ 106

โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าว กำหนดให้กรมการจัดหางานเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทางและการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคไปประเทศญี่ปุ่น

และคณะกรรมการบริหารโครงการฝึกงานสำหรับผู้ฝึกงานเทตนิคคนไทยในประเทศญี่ปุ่นที่กระทรวงแรงงานแต่งตั้งได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุ กรรม การจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยมีอธิบดี กรมการจัดหางานเป็นประธานอนุ กรรม การเพื่อทำหน้าที่รับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงาน เ ท ค นิ ค คนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก กรมการจัดหางาน , Closeeyes

กรมการศาสนา รับสมัครบุคคล

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง

รายละเอียดดังนี้

ประกาศกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา

ประกาศกรมการศาสนา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 25 ตุลาคม 2562

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร ( 2.21 MB )

ใบสมัคร ( 1.03 MB )

ข้อมูลจาก กรมการศาสนา, สมัครงาน สอบราชการ

‘บริษัท ซีพี ออลล์’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 400 บาท/วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เหมาะกับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทหลักในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงาน Audit (สีลม, สาทร,อนุเสาวรีย์,นนทบุรี,สุขุมวิท,ประตูน้ำ) จำนวน 20 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ศาลาแดง , สีลม

เงินเดือน : 400 บาท/วัน
รายละเอียดงาน : ตรวจนับสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย / หญิง
-อายุ 20 – 30 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
-รักอิสระ รักการเดินทาง

-มีความอดทนสูง
-รักการทำงานเป็นทีม

สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ

5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
7. ฯลฯ

ข้อมูลจาก closeeyes

ฟาร์มเฮ้าส์ เปิดรับสมัครพนักงานทั่วประเทศ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้รวม 18,000 บาท/เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่หรือผู้ที่กำลังว่างงาน สำหรับ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สายอาหารในเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด ที่ก่อตั้งโดย ดร.เทียม โชควัฒนา

ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์สายอาหาร ของสหพัฒน์เป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ และประสบความสำเร็จอย่างสูง อาทิ บะหมี่กึ่ง สำเร็จรูปมาม่า และ บิสกิตนิสชิน ซึ่งทั้งสองผลิตภัณฑ์มีแป้งสาลีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ทำให้มีแนวความคิด ที่จะขยายธุรกิจเข้าไปในสายขนมปังและเบเกอรี่ซึ่งใช้ แป้งสาลีเป็นวัตถุ ดิบเช่นกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานขับรถ (ประจำสาขาทั่วประเทศ)
รูปแบบงาน : งานประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต),กระบี่ (ทุกเขต/อำเภอ),ขอนแก่น (ทุกเขต/อำเภอ),จันทบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ชลบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ชุมพร (ทุกเขต/อำเภอ),เชียงราย (ทุกเขต/อำเภอ),เชียงใหม่ (ทุกเขต/อำเภอ),ตาก (ทุกเขต/อำเภอ),นครปฐม (ทุกเขต/อำเภอ),

นครราชสีมา (ทุกเขต/อำเภอ),นครศรีธรรมราช (ทุกเขต/อำเภอ),นครสวรรค์ (ทุกเขต/อำเภอ),นนทบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),ปทุมธานี (ทุกเขต/อำเภอ),ประจวบคีรีขันธ์ (ทุกเขต/อำเภอ),ปราจีนบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),พระนครศรีอยุธยา (ทุกเขต/อำเภอ),พิษณุโลก (ทุกเขต/อำเภอ),แพร่ (ทุกเขต/อำเภอ),ภูเก็ต (ทุกเขต/อำเภอ),

ร้อยเอ็ด (ทุกเขต/อำเภอ),ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),เลย (ทุกเขต/อำเภอ),สกลนคร (ทุกเขต/อำเภอ),สงขลา (ทุกเขต/อำเภอ),สมุทรปราการ (ทุกเขต/อำเภอ),สุพรรณบุรี (ทุกเขต/อำเภอ),สุราษฎร์ธานี (ทุกเขต/อำเภอ),สุรินทร์ (ทุกเขต/อำเภอ),อุดรธานี (ทุกเขต/อำเภอ),อุบลราชธานี (ทุกเขต/อำเภอ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ขับรถส่งสินค้าตามร้านค้า
– ตามพื้นที่ที่รั บ ผิ ด ชอบ
– ดูแลความเรียบร้อยของรถที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
-เพศ : ชาย
-อายุ(ปี) : 21 – 35 ปีขึ้นไป

-ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปริญญาตรี
-ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
-อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

Shopee Home Day | ช้อปสินค้าเครื่องใช้ในบ้านแบบ sale แรงๆ ลดสูงสุด 90%

พิเศษ! เฉพาะ 9 ก.ย. เติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท เงินคืน 99% รับเงินคืนสูงสุด 99 บาท

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศชาย อายุ 21 – 40 ปี
– วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ป.6 ขึ้นไป

– ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
– มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
– ทุกตำแหน่งต้องไ ม่ มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่มผ้า

สามารถสมัครและรับการสัมภาษณ์ (ทุกวันจันทร์ ยกเว้นตรงกับวันนักขัตฤกษ์) ได้ที่บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 121/84-85 ชั้น 29 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

สวัสดิการ
-ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ
– รายได้รวม 18,000 – 25,000 บาท
– ประกันสังคม

– ประกันอุบัติเหตุ
– กองทุนเงินทดแทน

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เครื่องแบบพนักงาน

– เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร (เฉพาะพนักงานหญิง)
– การฝึกอบรม

– การตรวจสุขภาพประจำปี
– โบนัสประจำปี
– สิทธิกู้ซื้อบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วิธีการรับสมัครงาน : รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง E-mail : recruitment.off@pbplc.co.th

ข้อมูลติดต่อ สมัครงาน : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล แผนกสรรหา-ว่าจ้างฯ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ :121 / 84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โรงงานบางชัน : เลขที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ซ.เสรีไทย 87 ถ.เสรีไทย แขวงบางชัน เขตบางชัน กทม.โรงงานลาดกระบัง : เลขที่ 91 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานขับรถ
งานโรงงาน

-ข้อมูลจาก jobbkk, BusinessGya

       งานล่าสุด

ฟาร์มเฮ้าส์ รับสมัครพนักงานจำนวนมาก สมัครงานออนไลน์ด่วน!!!

 

 

ศูนย์กระจายสินค้า ดีเอชแอล เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000+ บาท

มาเจอกันอีกแล้วสำหรับสาระดีๆ ที่เหมาะกับผู้ที่กำลังหางานหรือผู้ที่กำลังว่างงาน สำหรับดีเอชแอล หรือ แดลซีย์ฮิลล์บลมแอนด์ลินน์ เป็นบริษัทเยอรมันให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมีการขนส่งในทุกหลายอย่างตั้งแต่การขนส่งเอกสาร จดหมาย

รวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ ดีเอชแอลประกอบด้วยสามหน่วยงานหลักได้แก่ ได้แก่ ดีเอชแอลเอกซ์เพรส (DHL Express) ดีเอชแอลดานซาสแอร์แอนด์โอเชียน (DHL Danzas Air & Ocean) และดีเอชแอลโซลูชันส์ (DHL Solutions)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้าสินค้า Central Hub Operator จำนวน 10 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : 12,000++ บาท

รายละเอียดงาน
– ดูแลกระบวนการจัดส่งสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง Central Hub ด้วยการคัดแยกสินค้าตามจังหวัดต่างๆ
– แสกนข้อมูลสินค้า ลงในระบบ

– เมื่อลงข้อมมูล และคัดแยกสินค้าแล้วให้จัดสินค้าขึ้นรถ
– จัดระเบียบสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน

– ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า
** ทำงานเวลา 15.00 – 24.00 **
** ฐานเงินเดือน + ค่ากะ + โอที + สวัสดิการมากมาย ครอบคลุมถึงคู่สมรถและบุตร **

คุณสมบัติผู้สมัคร
-มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

-มีความสนใจในงานคลังสินค้า และจัดส่ง
-มีความอดทน มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานเข้ากะได้

สวัสดิการ
– เงินเดือนตามโครงสร้าง + OT + Incentive
– วันพักร้อน 14 วันต่อปี

– สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ครอบคลุมคู่สมรส และบุตรอีก 2 คนละ 9,500 บาทต่อปี
– สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

– บัตรประกันสุขภาพป่วยใน ครอบคลุมคู่สมรส และบุตรอีก 2 คน
– ประกันอุบัติเหตุ

– ประกันชีวิต
– เงินโบนัสตามผลงาน

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
– ตรวจสุขภาพประจำปี
– ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

วิธีการสมัคร
– สมัครผ่านอีเมล

– สมัครผ่านทาง JobThai
– ติอต่ดอสอบถามที่ 063-231-9483

ติดต่อ : แผนก HR DHL eCommerce Thailand Co., Ltd. โทรศัพท์ : 063-231-9483 , สามารถเข้าไปสมัครได้ทุกๆวัน ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ที่ DHL บางนา กม 16.5
อีเมล : dhl_th_23@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน) เว็บไซต์ : www.dhl.co.th/th.html

สถานที่ปฏิบัติงาน : สามารถเข้าไปสมัครได้ทุกๆวัน ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ที่ DHL บางนา กม 16.5 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

-ขอขอบคุณ jobtha

‘กรมการจัดหางาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ช/ญ วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,781 สมัครบัดนี้-18ก.ย.62

กรมการจัดหางาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 กรมการจัดหางาน จึงประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ไต้หวัน ซึ่งประกอบกิจการผลิตแผงวงจนไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) รวมจำนวน 42 อัตรา (ชาย 24 อัตรา หญิง 18 อัตรา)

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร
-อายุ เพศชาย 20-40 ปี/เพศหญิง 20-35 ปี
-ส่วนสูง เพศชาย 160-175 เซนติเมตร/เพศหญิง 150-165 เซนติเมตร

-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
-ระดับสายตาสั้น ไม่บอดสี (ตาสองข้างต้องอยู่ในระดับ 1.0)

-ระดับการฟังต้องอยู่ในระดับ 0-25 เดชิเบล (DB)
-ไม่แพ้กลิ่นหรือน้ำยาสารเคมี
-หากมีประสบการณ์ทำงานแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะเป็นการดี

3.หลักฐานประกอบการรับสมัคร อย่างละ 1 ใบ ดังนี้
-ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ โดยกรอกรายละเอียดให้ชัดเจนและครบถ้วน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้เอง หรือขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัครงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน

-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุการใช้งาน (ถ้ามี)

-สำเนาวุฒิการศึกษาล่าสุด
-รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว (ใช้ติดใบสมัคร)

-หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ (รด.3 หรือ รด.5) หรือหนังสือรับรองครบกำหนดปลดปล่อยเป็นทหารกองหนุน (เฉพาะเพศชาย)

ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่รับสมัครได้ตรวจสอบเอกสาร ตามข้อ 1-7 เรียบร้อยแล้วจะลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครในใบสมัคร และคืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้สมัคร เพื่อนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบ (ยกเว้นผู้ที่ยื่นใบสมัคร ณ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศจะได้รับคืนเอกสาร ณ จุดลงทะเบียนในวันสอบ)

ข้อมูลจาก thaijobsgov

‘บริษัท โซนี่’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 680 บาท/วัน พร้อมสวัสดิการดี

วันนี้เรามีเรื่องราวประชาสัมพันธ์ดีๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานทำ สำหรับ บริษัท โซนี่ เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติของญี่ปุ่น มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในแขวงมินะโตะ กรุงโตเกียว ผลิตสินค้าและบริการหลายประเภท อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเล่นเกม และ บริการทางการเงิน

ทั้งนี้ในปี 2015 โซนี่ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีรายได้มากเป็นอันดับที่ 116 ของโลก ในรายการจัดอันดับ Fortune Global 500 และยังเป็นผู้ผลิตโทรทัศน์รายใหญ่เป็นอับดับสี่ของโลกรองจาก ซัมซุง, แอลจี และ ทีซีแอล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต
ประเภท : สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี เริ่มงานวันที่ 18 กันยายน
รายได้เฉลี่ย 680 บาท/วัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ : หญิง
-อายุ 18 ปีขึ้นไป

-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
-การศึกษา ม.3 หรือ กศน. เทียบเท่าขึ้นไป

-ส่วนสูง/น้ำหนัก พิจารณาความสมดุล
-สัญญา 2 เดือน มี โอกาสต่อสัญญา

ค่าแรงและสวัสดิการ
-ค่าแรง 330 บาท/วัน
-ค่ากะดึก 115 บาท/วัน

-ค่าเดินทาง 24.39 บาท/วัน
-ค่าโอที 2.5 ชม. 154.70 บาท/วัน

-ค่าอาหาร 30 บาท/วัน (ทำโอทีได้เพิ่มอีก30 บาท)
-เบี้ยขยัน 900 บาท/เดือน

-เงินเดือนออก ทุกวันที่ 25 ของเดือน
-สวัสดิการอื่นๆ ฟรี รถรับส่งพนักงาน ยูนิฟอร์ม ข้าวเปล่าและกับข้าวราคาถูก

สามารถติดต่อสาขาตามรายละเอียดได้เลย
ปทุมธานี
1.
นวนคร จุดที่ 1 : อยู่หลังซอยพิซซ่า บริเวณสามแยก ตรงข้ามบอร์ดรับสมัครงานของนิคมฯ
คุณอาร์ท โทร. 081-165-4476
คุณอุ๊ 1 โทร. 084-528-5040
คุณโจ้ โทร. 089-827-1770

2. ตลาดกินซ่า : ตรงข้ามฟิวเจอร์ฟาร์ค รังสิต
คุณนิกร โทร. 091-230-3878

3. บางกะดี: หน้าสวนอุตสาหกรรมบางกะดีหน้าร้านถ่ายรูปค่ะ
พี่หนึ่ง โทร. 0818275723

ข้อมูลจาก businessgya

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานขับรถ
งานโรงงาน

(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครบรรจุ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรีทุกสาขา 11-24ก.ย.62

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3-5 ผู้สมัครต้องอายุไม่เกิน 35 ปี ได้รับวุฒิ ป.ตรีขึ้นไปทุกสาขา มีผล CU-TEP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (หรือผลการทดสอบชนิดอื่น ๆ ที่เทียบเท่า หรือผลสอบของ อจน.) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 11-24 ก.ย.62

ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5
ประกาศ-อจน.ที่-78_2562-เรื่อง-รับสมัครพนักงานบริหารทั่วไป-ระดับ-3-5

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com

จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก 16-30ก.ย.62

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ สมัครด้วยตนเอง 16-30 ก.ย.62 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม(.PDF)

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com

(งานรัฐวิสาหกิจ)กสท โทรคมนาคม รับสมัครบรรจุวุฒิปวส./ป.ตรี/ป.โท ปฏิบัติงานกทม-ภูมิภาค สมัคร5-19ก.ย.62

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 บางตำแหน่งต้องแนบคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไปด้วย โปรดอ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม
• ป.ตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ 2 อัตรา
• ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ (เพศชาย) 1 อัตรา
• ป.โท วิทยาศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ ป.โทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (บางรัก)
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา (นนทบุรี)
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสงขลา และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 2 สงขลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 3 ศรีราชา ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1 อัตรา
• ปวส.ไฟฟ้ากำลัง และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดสตูล สงขลา ตรัง พัทลุง และต้องปฏิบัติงานงานที่สถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชลี 4 สตูล ไม่น้อยกว่า 10 ปี 1 อัตรา
• ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 1 อัตรา
• ป.ตรี ทางสังคมศาสตร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดระยอง 1 อัตรา
• ปวส. สาขาไฟฟ้าสื่อสาร/โทรคมนาคม/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ และมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-19 กันยายน 2562 >>> คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร <<<<

ข้อมูลจาก www.thaijobsgov.com