Mitsubishi เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

Mitsubishi Electric เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการผลิตและการจำหน่ายการผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ในฐานะบริษัทชั้นแนวหน้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

Read more

‘กรมป่าไม้’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (ไม่ต้องผ่านภาค ก.) เงินเดือน 18,000 บาท

ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

Read more

‘กระทรวงแรงงาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ไปทำงานญี่ปุ่น วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่และผู้ที่กำลังว่างงาน ซึ่งวันนี้แอดมีอีกหนึ่งทางเลือกในด้านการทำงาน สำหรับใครที่อยากไปทำงานยังต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แต่ไ ม่ มี ทุนในการเดินทางและค่ าใช้จ่ายต่างๆ ห ม ด ห่ ว ง ไปเลยคะ เพราะกระรวงแรงงาน เปิดรับสมัคนไทยไปทำงานญี่ปุ่น

Read more

‘กรมการจัดหางาน’ เปิดรับสมัครคนไทย ช/ญ วุฒิ ม.3 ไปทำงานไต้หวัน เงินเดือน22,781 สมัครบัดนี้-18ก.ย.62

กรมการจัดหางาน อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 …..

Read more