กรมการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน ร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด รับสมัครงาน 1,074 อัตรา

กรมการจัดหางาน ร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด เสิร์ฟงาน 4 ตำแหน่ง 1,074 อัตรา รายได้ดี สมัครง่าย ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เร่งเตรียมตำแหน่งงานรองรับคนหางาน ผู้ว่างงาน และคนไทยทุกคนที่ต้องการมีงานทำ โดยลงพื้นที่หารือสถานประกอบการที่มีศักยภาพในการจ้างงานมีสวัสดิการที่ดี เพื่อบรรจุตำแหน่งงานลงใน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ”

ล่าสุดบริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ใน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ/10 ล้อ , พนักงานต้อนรับบนรถ , พนักงานควบคุมรถยนต์โดยสารประจำทาง -นายท่าอู่ และพนักงานธุรการ รวม 1,074 อัตรา เงินเดือน 18,000 – 30,000 บาท ตามตำแหน่งที่สมัคร

ผู้ที่สนใจทำงานร่วมกับบริษัท ไทย สมายล์ บัส สามารถค้นหาและสมัครงานได้ที่เว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.doe.go.th” หรือแอปพลิเคชัน “ไทยมีงานทำ” ของกระทรวงแรงงาน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด

ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่บริษัท ไทย สมายล์ บัส เปิดรับสมัคร มี 4 ตำแหน่ง 1,074 อัตรา ดังนี้
1.พนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ/10 ล้อ จำนวน 999 อัตรา
– อายุ 22 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีทักษะในการขับรถโดยสาร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้า
– มีใบอนุญาตขับรถประเภท 2 ขึ้นไป (n2)
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
– บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.พนักงานต้อนรับบนรถ จำนวน 50 อัตรา
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– มีทักษะด้านการคำนวณ
– มีใบอนุญาตประจำรถ เก็บค่าโดยสาร
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายขณะปฏิบัติงานได้
– บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ไม่มีประวัติอาชญากรรม
– หากมีประสบการณ์การขับรถโดยสารไฟฟ้ามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.พนักงานควบคุมรถยนต์โดยสารประจำทาง -นายท่าอู่ จำนวน 20 อัตรา
– อายุ 30 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับอนุปริญญาขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– สามารถบริหารจัดการ และวางแผนการเดินรถได้
– สามารถทำงานเป็นกะได้
– หากมีประสบการณ์ในงานเดินรถ-ขนส่งมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.พนักงานธุรการ จำนวน 5 อัตรา
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
– สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office อุปกรณ์ และเครื่องมือสำนักงาน ได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานเป็นกะได้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 269 อัตรา (ปวส.-ป.ตรี ทุกสาขา)

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ด้วยกรมการจัดหางาน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดกรมการจัดหางาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 96 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเจพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 159 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาหนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง) จำนวน 14 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท
คุณสมบัติเจพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา และจะต้องมีการค้ำประกันด้วยตัวบุคคลหากได้รับการจ้างในตำแหน่งนี้

การรับสมัคร
– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบตัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://doe.go.th/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการจัดหางาน ชั้น 8 อาคารกระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ระหว่าง วันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2566
– การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกให้ทราบ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทางเว็บไชต์ http://doe.go.th/hrad หัวข้อ “ข่าวประกาศรับสมัคร” ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ดังกล่าว

ประกาศรับสมัคร

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานตรวจเรือปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 – 21,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโยธา

2.ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบราชการ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3-20 สิงหาคม 2533 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ข้อมูลจาก sobrajakan

“โตชิบา แคเรียร์” เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 625 บาท/วัน

โตชิบา มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงโตเกียว มีผลิตภัณฑ์และบริการมากมายหลากหลายกลุ่ม ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์และระบบโทรคมนาคม เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน, ระบบไฟฟ้าและพลังงาน, โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและอุตสาหกssม, เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, อุปกรณ์ภายในบ้าน เครื่องมือทางการแพทย์, อุปกรณ์สำนักงาน, ระบบส่องสว่าง และระบบขนส่ง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต สัมภาษณ์ วันอังคาร ที่ 18 ก.พ. 2563
บริษัท โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภท ผลิตแอร์คอนดิชั่น
ลักษณะงาน ทำงานเป็นก่ะ

คุณสมบัติของผู้ที่สมัคร
-ชาย/หญิง
-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
-อายุ 18 ปีขึ้นไป

ค่าแรงและสวัสดิการ
-ค่าแรง 331 บาท/วัน
-ค่ากะ 90 บาท/วัน
-ค่าโอที 2.5 ชม. (155.16บาท/วัน)
-ค่าเบี้ยขยัน 300 บาท/วีค และ 1,300 บาท/3เดือน
-ค่าอาหาร 20 บาท/วัน
-ค่าโอทีอาหาร 30 บาท/วัน

-รอบเงินเดือน เงินออกทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน
-สวัสดิการอื่น ฟรี ยูนิฟอร์ม , ตรวจสุขภาพฟรีก่อนเริ่มงาน , เงินเบิกล่วงหน้า 2,000 บาท/วีค , เงินสะสมทำงานครบ 3 เดือน ได้รับเงิน 3,500 บาท จ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน

สายรถรับ-ส่ง
สายพระราม7-นนทบุรี , สายแฟลตปลาทอง , สายเมืองทอง , สายอนุสาวรีย์ชัยฯ , สายสำโรง , สายบางกะปิ , สายมีนบุรี , สายรังสิต , สายคลอง 3 , สายคลอง 10 , สายบางบัวทอง , สายประตูน้ำพระอินทร์ , สายปทุมธานี , สายระแหง-สามโคก , สายบางขันธ์ , สายไวท์เฮาส์ , สายนวนคร , สายห มู ่บ้านกฤษณา , สายประทานพร , สายลำลูกกา
บ. โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต รายได้เฉลี่ย 625 บาท ต่อ วัน ปทุมธานี 144/9 ห มู ่ 5 นิคมอุตสาหกssมบางกะดี ติวานนท์ ต.บางกะดี่ อ.เมือง ปทุมธานี

ข้อมูลจาก thaihotpro

‘บริษัท พานาโซนิค’ เปิดรับสมัครพนักงาน ช/ญ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 451 บาท/วัน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บริษัท พานาโซนิค เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุด ได้เปิดรับสมัครพนักงานด่วนจำนวนมาก

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิตหลายอัตรา สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เปิดรับวันที่ 27-28 มกราคม 2563 วันจันทร์-อังคาร รอบเช้า 08.30 น. รอบบ่าย 13.00 น. มีรถปรพจำทางผ่านหลายสาย ทั้งถนนบางนา-ตราด และถนนเทพารักษ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย/หญิง
-อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ค่าจ้างและสวัสดิการ
-ค่าจ้างวันละ 331 บาท (เวลางานปกติ 08.00 น. – 17.00 น.) (โดยจะปรับตามอัตราค่าจ้างตามประกาศกระทรวงแรงงาน)
-เบี้ยขยัน 550 บาท
-ค่าทำงานผลัด (ค่ากะ) ผลัดละ 120 บาท (15.00 น. – 23.20 น.) และ 23.00 – 07.20 น.
-ค่าล่วงเวลา
-รถรับส่งพนักงาน
-จัดอาหาร (สำหรับการทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป)

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป (ไม่รับรูปสติ๊กเกอร์/ถ่ายไว่ไม่เกิน 6 เดือน)
-ต้นฉบับ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-ต้นฉบับวุฒิการศึกษา พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

สอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายบุคคล โทร.0-2723-3000 ต่อ 4101-4105 บริษัท พานาโศนิค (ประเทศไทย) จำกัด 101 หมู่ 2 ถ.เทพารักษ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

ข้อมูลจาก ติดกระแส , หางาน เคหะ บางบ่อ บางพลี บางโฉลงและพื้นที่ใกล้เคียง


Flash Express เปิดรับสมัครพนักงานประจำ กรุงเทพฯ/ตจว. 68 ตำแหน่ง

 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการเติมน้ําใต้ดินระดับต้น เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรีทุกสาขา / ปวส. / ม.3 ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2563

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและก่อสร้างระบบเติมน้ําใต้ดินระดับตื้นในพื้นที่แอ่งน้ําบาดาลเจ้าพระยาตอนบนและจันทบุรี-ตราด

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านจัดการงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง  วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านเทคนิค
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 11,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง วุฒิปวส. หรือ (เทียบเท่า)
 • ตําแหน่ง จ้างเหมาบริการ ด้านเทคนิค
 • จำนวน 4 อัตรา
 • เงินเดือน 10,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์)
 • สมัครพร้อมยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สํานักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล (ส่วนฟื้นฟูทรัพยากรน้ําบาดาล) อาคาร 1 ชั้น 7 กรมทรัพยากรน้ําบาด 26/83 ซ. งามวงศ์วาน 54 (ท่านผู้หญิงพหลฯ) แขวงลาดยาว เขตจตุจัทร กทม.
 • ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2563

ข้อมูลจาก www.ratchakarnjobs.com

กรมการจัดหางาน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา

กรมการจัดหางาน รับสมัคร ส อ บ บรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 40 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการ แ ร ง งานปฏิบัติการ 40 ตำแหน่ง

คุณสมบัติการสมัคร

ผู้สมัคร ส อ บ ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาการแนะแนว ทางจิตวิทยาและการแนะแนว ทางจิตวิทยาสังคม ทางจิตวิทยาการศึกษา ทางสถิติ ทางภาษาอังกฤษ ทางภาษาเกาหลี ทางภาษาญี่ปุ่น และทางภาษาจีน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doe.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการจัดหางาน

? รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

? รับสมัครพนักงานขายบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด

สถานที่ทำงาน
? เดอะมอลล์ท่าพระ
? เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

รายได้
? ขั้นต่ำ 10,000-15,000 (ขึ้นอยู่กับผลงาน)
? ค่าคอมมิชชั่นตามผลงาน
? รับต่อเดือน 20,000+++++

ลักษณะงาน
? เสนอขายผลิตภัณฑณ์ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
? ออกพบลูกค้าตามหน่วยงานต่างๆ
? มีอบรมก่อนการเริ่มงาน 2 วัน

คุณสมบัติ
✔️ เพศชาย / หญิง
✔️ วุฒิม.6 หรือ ปวช/ปวส ขึ้นไป
✔️ มีใจรักงานด้านการขาย
✔️ มีอบรมก่อนการเริ่มงาน
✔️ รับผิดชอบตรงต่อเวลา
✔️ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อสอบถาม :
? Tel. 080-465-4522 (นัท)

ข้อมูลจาก แหล่งหางาน Part Time งานพิเศษ พนักงานชั่วคราว เสาร์-อาทิตย์ ทั่วประเทศไทย

เปิดรับสมัครช่างทำเล็บ

? เปิดรับสมัครช่างทำเล็บ

เงินเดือน :
? 15,000-18,000 บาท++
? ทิป : 100%
? ให้ค่าคอมมิชชั่น5-10% มีOTและเบี้ยขยัน

รายละเอียดงาน :
? อาท, สปา, ตัดหนัง, wax
? ต้องการคนพร้อม เทสงานและเริ่มงานได้เลย
(ประสบการณ์น้อยก็รับพิจารณาจ้าา)

เวลางาน :
⏰ 11.00-21.00น.
⏰ หยุด 4 วันต่อเดือน / หยุดปีใหม่ 3 วัน / หยุดสงกรานต์ 3 วัน

สถานที่ :
? ซอยนราธิวาส22 (สาธร)

สนใจติดต่อ :
? Tel. 092-979-6445 (คุณนุ่น)
? Tel. 095-669-1991 (คุณแพม)
? ID Line : @haveagoodnails

Mitsubishi เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

Mitsubishi Electric เป็นหนึ่งในผู้นำของโลกในด้านการผลิตและการจำหน่ายการผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงระบบกลไกต่างๆ ที่มีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม ในฐานะบริษัทชั้นแนวหน้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้มีส่วนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก

รายละเอียดตำแหน่งการเปิดรับสมัคร

HRD Supervisor
วิศวกรขายโครงการ
วิศวกร VRF
วิศวกรควบคุมการติดตั้ง
วิศวกรเขียนแบบ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิคการขาย
โปรแกรมเมอร์
เจ้าหน้าที่ IT Support
เจ้าหน้าที่ Application Support
เจ้าหน้าที่ควบคุมการจัดซื้อ
พนักงานขายต่างจังหวัด
พนักงานขายโมเดิร์นเทรด
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
เจ้าหน้าที่โฆษณา
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขา (เชียงใหม่,ภูเก็ต)
ช่างบริการประจำกรุงเทพฯ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาขา (พัทยา,เชียงใหม่,อุดรธานี,ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช)

MKY Job Fair 2020 !!!!!
“สมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานทันที”
เสาร์อาทิตย์ที่ 11 – 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.

 • คุณสมบัติ
  อายุ 22 – 30 ปี, วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 • ข้อมูลการติดต่อ
  แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร
  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด
  28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • เบอร์ติดต่อ 02-763-7000 ต่อ 3214 – 3218 และ 3223 HR MKY
  พี่หนึ่ง – 061-9461987 / พี่นน – 089-4878655 / พี่นุ้ย – 095-9636322 / พี่มิ้น – 086-3658931
  www.mitsubishi-kyw.co.th

ข้อมูลจาก www.ratchakarnjobs.com