กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  4 อัตรา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตำแหน่งรับสมัคร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
จำนวน : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เว้นแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ระบบจะปิดการรับสมัคร เวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go. th/th/content/สอบนักวิชาการคอม 2566 หรือ
https://mfa thajobjob.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ”

ประกาศรับสมัคร

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา (ส่วนภูมิภาค) 14-28 ธันวาคม 2565

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค จำนวน 17 อัตรา

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา จำนวน 4 อัตรา

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จำนวน 2 อัตรา

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ จำนวน 2 อัตรา

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย จำนวน 2 อัตรา

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์ จำนวน 1 อัตรา

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี จำนวน 1 อัตรา

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา จำนวน 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป”

ประกาศรับสมัคร

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 50 อัตรา 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักการทูตปฏิบัติการ 50 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง หรือ
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://mfa.thaijobjob.com/2022071/index.php# ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565

อ่านประกาศ