การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 15 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยฯ (สัญญาจ้าง 2 ปี) ในวันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยฯ(สัญญาจ้าง 2 ปี) รวม 15 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 .ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)จำนวน 6 อัตรา

2 .ผู้ช่วยช่าง จำนวน 2 อัตรา

3 .ผู้ช่วยบัญชี จำนวน 2 อัตรา

4 .ผู้ช่วยพัสดุ จำนวน 2 อัตรา

5 .ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

โดยปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา ,ชัยภูมิ,สุรินทร์ และบุรีรัมย์

การสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.pea.co.th/ne3 ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 กันยายน 2563

ข้อมูลจาก sobrajakan.com

งานอัพเดทล่าสุด คลิ๊ก

งานขับรถ
งานโรงงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 15 อัตรา Read More »

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครอัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ประจำปี 2563 หลายอัตรา รับสมัคร 15 – 31 กรกฎาคม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครอัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ประจำปี 2563 หลายอัตรา รับสมัคร 15 – 31 กรกฎาคม

กำหนดการรับสมัคร

– ประกาศรายละเอียดตำแหน่ง คุณวุฒิ สาขาวิชา และลักษณะงาน : วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
– เปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ : วันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563
– ทดสอบข้อเขียน : วันที่ 30 สิงหาคม 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป
– ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
– กำหนดอายุ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.egat.co.th/recruit

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัคร

  1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
  2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
    *หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

การเก็บค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

กฟผ. จะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลตามกำหนดการได้ทางเว็บไซต์ https://www.egat.co.th/recruit หากมีข้อสงสัย / ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแผนกสรรหาบุคลากร โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348

ข้อมูลจาก งานราชการฟรี

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครอัตราทั่วไปและอัตราส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ประจำปี 2563 หลายอัตรา รับสมัคร 15 – 31 กรกฎาคม Read More »