โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้สอน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่า ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนี้ 1) สาขาวิชาภาษาไทย 2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3) สาขาวิชาสังคมศึกษา และ 4) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ค่าตอบแทน/เงินเดือน
เดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามได้ที่ ครูนิรมล แก้วเรือง โทร.092 – 3601338

ประกาศฉบับเต็ม

โรงเรียนวัดวังสำเภาล่ม รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง Read More »