บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รับสมัครHRBP (ธุรกิจห้าดาว บางนากม.2.5)

 

รับสมัครHRBP (ธุรกิจห้าดาว บางนากม.2.5)

รายละเอียดงาน

– รวบรวม , วางแผน , ติดตาม และดำเนินการร่วมกับ BU ในพื้นทีต่าง ในเรื่องอัตรากำลังคน , โครงสร้าง , PMS , Career path , IDP และการประเมินค่างาน ของทุกหน่วยงาน
1.ดูแลการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน
2.การจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงาน
3.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน
4.ติดตามการปฎิบัติงานและ ประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี
5.จัดกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
6.ดูแลสวัสดิการต่างๆ

ธุรกิจห้าดาว ทำงาน จ.-ส.8.00-17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ด้านสายงานทรัพยากรบุคคลด้านการนำข้อมูล HR มาวิเคราะห์ (HRBP, HROD) พิจารณาเป็นพิเศษ
บุคลิกภาพดี อดทน มีความเป็นผู้นำ และมีความกระตือรือร้นสูง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office เป็นอย่างดีเยี่ยม (โดยเฉพาะ Excel : Pivot Table)
สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
ถ้าสามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

สมัครได้ที่   JobThai

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร รับสมัครHRBP (ธุรกิจห้าดาว บางนากม.2.5) Read More »