สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักโภชนาการ  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาทางวิทยศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น
วุฒิ ป.โท
ในสาขาวิชาทางวิทยศาสตร์การอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและจัดการความปลอดภัยในอาหาร หรือทางใดทางหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น
ได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ อิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวมาข้างต้น
ได้รับวุฒิ ป.โท
ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ อิเล็กทรอนิคส์ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวมาข้างต้น
ได้รับ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
ได้รับวุฒิ ป.โท ทุกสาขา

4. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  1 อัตรา
เงินเดือน 19,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์
ได้รับวุฒิ ป.โท สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

5.ตำแหน่งนักจิตวิทยา  10 อัตรา
เงินเดือน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก
ได้รับวุฒิ ป.โท ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

การรับสมัครงาน

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เว็บไซต์ https://lpho.thaijobjob.com สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ที่มา-สอบราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา Read More »