บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  4 อัตรา เงินเดือน 16,830 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม / วิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์เกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนแบบราง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ผ่านการอบรม และจัดทำระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSAS 18000 หรือมาตรฐานอื่นๆ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการเดินรถไฟฟ้าสากล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เข้าใจและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
  • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา Read More »