บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)


ผู้แทนขาย (สัตวแพทย์)


รายละเอียดงาน

– วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่การขายที่ได้รับผิดชอบ(Vet)

– สร้างยอดขายและขยายช่องทางจำหน่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

– ออกสำรวจตลาดเพื่อหาโอกาสในการขาย พร้อมทั้งผลักดันสินค้า ให้กับลูกค้า

– กำหนดกิจกรรมส่งเสริมการขายพร้อมทั้งติดตามและผลักดันการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย

– สนับสนุนการขาย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

– สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

– ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการวางแผนการขายและการตลาดในแต่เขตพื้นที่

– จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา สัตวแพทย์ /เทคนิคการสัตว์แพทย์/ด้านบริหารธุรกิจ/ การตลาด/ เศรษฐศาสตร์ /การจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี งานขายช่องทางคลีนิกสัตว์เลี้ยง/โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยง
3.ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
4.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS ได้ดี
5.สามารถประสานงาน/จัดสัมมนาได้
6.การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางด้านการขาย และการบริการ


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย (สัตวแพทย์) Read More »