สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบราชการ เป็นพนักงานราชการ

งานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 รับสมัครสอบราชการ เป็นพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง ดังนี้

รับสมัครสอบ พนักงานราชการ
1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564
2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพสตึก 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564
4. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) วิทยาลัยพณิชยการบางนา 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564
5. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่่วไป (ด้านบริหารงานทั่่วไป) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564
6. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน : 18,000 บาท
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันที่เริ่ม : วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
วันที่สิ้นสุด :วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564

ที่มา-สอบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครสอบราชการ เป็นพนักงานราชการ Read More »