“ธนาธร” สู้เท่าที่ทำได้ เสียเปรียบเพราะไร้อำนาจรัฐ โวได้ที่จัดเสวนาใหม่แล้ว

“ธนาธร” ขอสู้เท่าที่ทำได้ เปิดใจเสียเปรียบเพราะไม่มีอำนาจรัฐ เล็งหาที่จัดงาน “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” ที่ใหม่ได้แล้ว

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกิจกรรมสานเสวนา “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกกดดันโดยเจ้าหน้าที่รัฐ กระทั่งมหาวิทยาลัยแจ้งยกเลิกสถานที่จัดงานตามที่จองไว้

โดยระบุว่า ทางผู้จัดงานได้สถานที่แห่งใหม่แล้ว คือ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาเดิมคือตั้งแต่ 12.00 -16.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน นี้ เนื่องจากสิทธิเสรีภาพประชาชนถูกคุกคาม เพราะมีกลุ่มคนบางกลุ่มไปกดดันมหาวิทยาลัย ทำให้มหาวิทยาลัยต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีข้ออ้างยกเลิกการจัดงานตามที่ผู้จัดได้จองไว้

หนึ่งในข้ออ้างของการยกเลิกไม่ให้มีการใช้สถานที่คือข้ออ้างเรื่องฝนตก ทำให้หลังคารั่ว ทำให้ไม่สามารถจัดงานในสถานที่ซึ่งจองไว้ก่อนแล้วได้แต่ไม่เป็นไร ก็ถือว่าพรรคเสียเปรียบ เพราะไม่มีอำนาจรัฐ

ดังนั้น วันนี้สู้เท่าที่ทำได้ สู้เท่าที่ทรัพยากรมี โดยการเปลี่ยนที่จัดงาน เพื่อให้งานเดินต่อไปได้ และหวังว่าทุกคนจะเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองอันสุจริตของทุกคน ซึ่งพรรคเชื่อได้ว่านี่เป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

“ธนาธร” สู้เท่าที่ทำได้ เสียเปรียบเพราะไร้อำนาจรัฐ โวได้ที่จัดเสวนาใหม่แล้ว Read More »