วิธีดูยอด เ งิ น สะสมในประกันสัง คมของตัวเอง ทำตามนี้ง่ายๆนิดเดียว

สิทธิต่างๆ ทาง สั ง ค ม ของเรา เป็นสิ่งที่เราควรตระหนักทราบเอาไว้เสมอ สำคัญมากๆ เลยก็คือเจ้าเงิน ประกันสังคมที่จ่ายไปทุกเดือนนั่นล่ะ เพราะเป็นเงิน ก้อนที่ไม่ได้ช่วຢดูแลแค่ สุ ข ภ าพ ร่างกาย แต่ยังช่วยดูแลเกี่ยวกับสภาพทางการเงิ น ให้ในตอนที่เราอยู่ในสถานะไ ม่ สามารถทำงานได้อีกด้วย

วันนี้เรา จะมาสอนวิธีตรวจสอบยอดเงิ น ประกันสังค ม ที่เธอสะสมกันเอาไว้ว่ามีอยู่เท่าไหร่แล้ว เป็นยังไงบ้าง ซึ่งเป็นขั้นพื้นฐานที่เธอควรต้องรู้ให้ดีที่สุดเลยล่ะ

  1. เข้าไปที่ www.sso.go.th หลังจากนั้นให้เข้าสู่ระบบ โดยกดปุ่ม ‘เข้าสู่ระบบ’ จะขึ้นให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่าน หรือถ้าใครเพิ่งเคยเข้ามาที่เว็บนี้ ก็ให้ทำการสมัครสมาชิก ซึ่งตรงนี้ต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัสยืนยั น ตัวตนให้เรีຢบร้อຢ
  2. เมื่อเข้าระบบตัวเองได้แล้ว ให้มองหาเมนูที่เขียนเอาไว้ว่า ‘ผู้ประกันตน’ ส่วนนี้สามารถดูข้อมูลต่างๆ ของเธอเองได้

3. ในส่วนของเงิ น สะสมในประกันสัง ค ม ให้เลือกคำว่า ‘ข้อมูลการส่ง เ งิ น ส ม ท บโดยเมื่อเปิดเข้าไปจะเป็นประวัติการส่งเงิ น ของเราในแต่ละเดือน

โดยจะถูกแบ่งออกเป็น เป อร์เซ็ นต์ 3 ส่วน คือ เ จ็ บ ป่วย ชราภ าพ ว่างงาน ซึ่งในส่วนของเงินชราภาพนั้น เธอยังสามารถรู้ได้ด้วยว่าถ้า แ ก่ งั่ ก แล้วต้องออกจากงาน จะได้เงินเท่าไหร่

ด้วยการเลือกคำว่า ‘การคำนวณเงิ น สงเคร าะห์ ชราภาพ’ แอบไปส่องแล้ววางแผน ชี วิ ต ได้เลยล่ะ

จากวิธีที่กล่าวมา จะเห็นว่าตรวจสอบได้ไม่ยาก โดยในส่วนของเงิ น ช ร า ภ าพนั้น เราสามารถทำเรื่องขอรับได้ก็ต่อเมื่ออายุ 55 ปีขึ้นไป

ภายในระยะเวลา 1 ปีตั้งแต่ พ้ น ส ภ า พ การทำงาน ถ้าไม่ไป ติดต่อระวัง เงิน นั้นจะโดน ย้าย ไปเป็นของกองกลางแทนนะ

ข้อมูลจาก sanjuans.net

วิธีดูยอด เ งิ น สะสมในประกันสัง คมของตัวเอง ทำตามนี้ง่ายๆนิดเดียว Read More »