www.เยียวยาเกษตรกร.com เตือนเกษตรกร 4 แสนคน รีบแจ้งเลขบัญชี รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

โค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับโครงการ เราไม่ทิ้งกัน รับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท โดยกระทรวงการคลังโอนเงินให้ผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 15 ล้านคนแล้ว เหลือเพียงกลุ่มที่กำลังอยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ ซึ่งจะเริ่มทยอยโอนเงินอีกรอบวันถัดไป

กระทรวงการคลัง เตรียมปิดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ โดยล่าสุดได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วทั้งหมด 15 ล้านคน ตอนนี้เหลือเพียงกลุ่มที่ยื่นทบทวนสิทธิ 240,000 คน ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มแรก จำนวน 80,000 คน ผู้พิทักษ์สิทธิ อยู่ระหว่างติดต่อนัดหมายเข้ามายืนยันตัวตน หากมีผู้ผ่านเกณฑ์เพิ่ม ก็จะเริ่มโอนเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้

กลุ่มที่ 2 ได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้วแต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่จริงในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ มีจำนวน 100,000 คน

กลุ่มที่ 3 ติดต่อไม่ได้จำนวน 60,000 คน

โดยกระทรวงการคลัง จะส่ง SMS แจ้งเตือนกลุ่มที่ 2 และ 3 รวม 160,000 คน ให้ติดต่อยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทย ภายใน วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ก่อนปิดโครงการอย่างเป็นทางการ

สำหรับมาตรการเยียวยายาเกษตรกร นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า มีเกษตรกรจำนวน กว่า 438,000 คน ที่ไม่ได้ระบุเลขบัญชีในการลงทะเบียน ทำให้ยังไม่สามารถโอนเงิน 5,000 บาทได้สำเร็จ

ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิทุกคน รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. พร้อมแนะนำ หากเป็นไปได้ขอให้ใช้บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน เพราะธนาคารจะโอนเงินช่วยเหลือได้อย่างสะดวกภายในสิ้นเดือนนี้

ข้อมูลจาก www.bugaboo.tv

www.เยียวยาเกษตรกร.com เตือนเกษตรกร 4 แสนคน รีบแจ้งเลขบัญชี รับเงินเยียวยา 5,000 บาท Read More »