เจเทคโตะ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สวัสดิการดี ถึง 5 ก.พ. นี้

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่โรงงานบางปะกง

มีรายละเอียดคุณสมบัติในการสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครพนักงานฝ่ายผลิต

-เป็นผู้ที่มีอายุ 20-27 ปี
-วุฒิการศึกษาในการสมัคร ปวช. / ม.6 หรือ เทียบเท่า
-ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว
-สามารถทำงานกะกลางคืนได้
-ขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

รายละเอียดในการทำงาน

-ประจำที่โรงงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

-รับสมัครถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

-เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์

ผู้ที่สนใจสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต เพื่อเข้าทำงานที่ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด โรงงานบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-939-1003 / 038-531-988-92 ต่อ 308 , 230 , 389

ข้อมูลจาก zapver555

เจเทคโตะ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป สวัสดิการดี ถึง 5 ก.พ. นี้ Read More »