เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – ปฎิบัติงาน จ.ลพบุรี

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน

  • รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP
  • ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001)
  • ร่วมกับจัดซื้อในการประเมิน Supplier เรื่องการจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน Raw Material Specification
  • รับมอบหมายงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา เช่น พิจารณาและประเมินผล อนุมัติเบื้องต้น OT, ใบลา เป็นต้น
  • ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบงานของพนักงานปฏิบัติการส่วนงานสุขาภิบาล รวมถึงควบคุมงานทางด้านความสะอาดภายในไลน์การผลิต โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม Procedure และ Work Instruction ของสายธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ


รายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ

– รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า
– BQM Self Assessment Audit
– ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Validate Process)
– ดำเนินงานศึกษาอายุการเก็บ Shelf life ของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ HACCP
– ตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนและ Car ต่างๆ
– จัดทำแผนทวนสอบกระบวนการผลิตสินค้าตาม Quality Plan

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตาม Raw Material Specification และสินค้าตาม Product Specification ให้ได้ตามมาตรฐานของโรงงาน
– รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม/ตรวจสอบ/ทวนสอบ ระบบ HACCP และ GMP
– ดำเนินการและมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008), ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (ม.ร.ท.8001)
– ร่วมกับจัดซื้อในการประเมิน Supplier เรื่องการจัดส่งวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน Raw Material Specification
– รับมอบหมายงานอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชา เช่น พิจารณาและประเมินผล อนุมัติเบื้องต้น OT, ใบลา เป็นต้น
– ดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบงานของพนักงานปฏิบัติการส่วนงานสุขาภิบาล รวมถึงควบคุมงานทางด้านความสะอาดภายในไลน์การผลิต โดยอ้างอิงการปฏิบัติงานตาม Procedure และ Work Instruction ของสายธุรกิจอาหารเครือเบทาโกร


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ 0-3 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.สามารถ เขียน อ่าน ฟังและพูดภาษาอังกฤษ ได้


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – ปฎิบัติงาน จ.ลพบุรี


เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – ปฎิบัติงาน จ.ลพบุรี


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ตรวจสอบและควบคุมระบบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ตรวจสอบระบบการเข้ารับ การส่งมอบของวัตถุดิบและสินค้า
– วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและทบทวนระบบคุณภาพประจำเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ติดตามการตรวจสอบคุณภาพของการผลิต ประจำวัน ประจำเดือน
– เก็บข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพของสินค้า
– ประมวลผลและนำดัชนีชี้วัดทางสถิติ ผลของการคุณภาพสิ้นค้า
– ส่งตรวจเชื้อวัถุดิบ / สิ้นค้า ตามความเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนด GMP


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 2
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
** ปฎิบัติงาน จ.ลพบุรี**

วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์เคยผ่านงานเกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ

เคยผ่านการอบรม ระบบการบริหารงานคุณภาพ GMP

ทำงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.


สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ตามข้อตกลงของบริษัท


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – ปฎิบัติงาน จ.ลพบุรี Read More »