บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า


รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (พัฒนานิคม),ปทุมธานี (คลองหลวง),สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 18,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์


หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิตประจำวัน
– ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
– แก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น
– ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ปลอดภัยและเหมาะสมกับแผนการผลิตประจำวัน
– จัดทำแผนทำความสะอาดพื้นที่การทำงานประจำเดือนส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ ส่วนงานอนามัย
– ควบคุมงานรับสินค้า , จัดสินค้า , จัดเก็บสินค้า , ส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนงานและมีความถูกต้องทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และส่งมอบตรงตามเวลา
– แก้ไขและหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
– วางแผนการใช้ /สั่งซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน
– ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทำงาน
– ตรวจสอบทรัพย์สินทางบัญชี และจัดทำเอกสารขออนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทรัพย์สิน
– จัดทำแผนทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ในการทำงาน ประจำเดือนส่งให้แผนกควบคุมคุณภาพ ส่วนงานอนามัย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Logistic / การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงานการจัดการคลังสินค้า


สวัสดิการ
ประกันสังคม
ตามข้อตกลงของบริษัท


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังสินค้า Read More »