เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีสิทธิอะไรบ้าง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีสิทธิอะไรบ้างนะ
วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รายละ 500 บาทต่อเดือน

Read more