เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีสิทธิอะไรบ้าง

บัตรคนจน เดือนตุลาคม เพิ่มเงิน 500 บาท

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รายละ 500 บาทต่อเดือน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคที่จำเป็น ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ถือบัตรจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าเพิ่มอีก 500 บาทต่อคนต่อเดือน จากเดิมได้รายละ 200-300 บาท รวมเป็น ได้เดือนละ 700-800 (ตามเกณฑ์รายได้) เป็นระยะเวลา 3 เดือน

3. วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท โดย 3 เดือน สามารถรูดเพื่อลดราคาค่าก๊าซหุงต้มได้ 1 ครั้งสามารถใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563
1. คืนเงินภาษีมูลค่า (VAT) เพิ่ม 5% ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน และใช้เงินจากบัตรฯ เพื่อรูดซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้า หรือร้านค้าเอกชนที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รัฐจะคืนเงินภาษี VAT 5% ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ แต่ยอดคืนเงินสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น
-จ่ายผ่านบัตรฯ 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
-จ่ายผ่านบัตรฯ 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท
-จ่ายผ่านบัตรฯ 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท

  1. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน 50-100 บาทตามเกณฑ์รายได้
    -รายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
    -รายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

วันที่ 18 ตุลาคม 2563

1.ส่วนลดค่าน้ำปะปา ใช้น้ำปะปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท/ครัวเรือน และลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียน
2.ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธิคือผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท

https://www.facebook.com/anuwatf.ch7/posts/4092284900800276

ข้อมูลจาก อนุวัต จัดให้

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2563 มีสิทธิอะไรบ้าง Read More »