ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจอง “ซิโนฟาร์ม” รอบ 3 พรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” บุคคลธรรมดา รอบ 3 จำนวน 100,000 รายพรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไข-โรงพยาบาลได้ที่นี่

วันนี้( 10 ส.ค.64) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สำหรับ “บุคคลธรรมดา” รอบ 3 จำนวน 100,000 ราย ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

-เวลา 08.18 น. เปิดระบบลงทะเบียน

-เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 3 สามารถเข้ามาดำเนินการจองวัคซีน เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง หากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

-ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง

1) เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th

2) แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android ‼อย่าลืมอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หมายเหตุ: อัตราค่าวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจองวัคซีน

-ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับประชาชนที่ยังไม่เคยรับวัคซีนเข็มแรกและพร้อมเข้าฉีดวัคซีนได้ทันทีเท่านั้น

-ลงทะเบียนจองวัคซีนด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเท่านั้น คนต่างชาติ ใช้เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

-ภายหลังจากชำระเงินค่าวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี

-เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 23 ส.ค. – 5 ก.ย. 2564

โรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดา ตามภาคต่างๆ ดังนี้

-กรุงเทพและปริมณฑล

• โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

• โรงพยาบาลปิยะเวท

• โรงพยาบาลพญาไท 3

• โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

• โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

• โรงพยาบาลกรุงเทพ

• โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

• โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

• โรงพยาบาลเทพธารินทร์

• โรงพยาบาลบางปะกอก 1

• โรงพยาบาลเวชธานี

• โรงพยาบาลมิชชั่น

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ

• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต ปทุมธานี

• โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร

• โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน นครปฐม

• โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม

• โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

• โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สมุทรปราการ

-ภาคกลาง

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์

• โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล จ.สระบุรี

• โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จ.กำแพงเพชร

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.อุทัยธานี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิจิตร

• โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จ.เพชรบูรณ์

• โรงพยาบาล ศรีสุโข จ.พิจิตร

• โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จ.นครสวรรค์

• โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ จ.ลพบุรี

• โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

• โรงพยาบาลศุภมิตร จ.สุพรรณบุรี

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.พิษณุโลก

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.ชัยนาท

• โรงพยาบาลพีรเวช จ.พระนครศรีอยุธยา

-ภาคใต้

• โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จ.สงขลา

• โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส

• โรงพยาบาลสงขลา

• โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา

• โรงพยาบาล รวมแพทย์ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลนครินทร์ จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลนครคริสเตียน จ.นครศรีธรรมราช

• โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จ.ชุมพร

• โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี หาดใหญ่ จ.สงขลา

• โรงพยาบาล วัฒนแพทย์อ่าวนาง จ.กระบี่

• โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ จ.ตรัง

• โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จ.ตรัง

• โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง

• โรงพยาบาลมิชชั่น จ.ภูเก็ต

• โรงพยาบาลควนโดน จ.สตูล

-ภาคอีสาน

• โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จ.อุดรธานี

• โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จ.อุดรธานี

• โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลปากช่องนานา จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลเซ็นเมรี่ จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

• โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จ.ขอนแก่น

• โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

• โรงพยาบาลเมืองเลยราม จ.เลย

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ศรีสะเกษ

• โรงพยาบาลชัยภูมิ

• โรงพยาบาลสุรินทร์รวมแพทย์ จ.สุรินทร์

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) จ.สุรินทร์

• โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา จ.หนองคาย

• โรงพยาบาลบุรีรัมย์ราม จ.บุรีรัมย์

• โรงพยาบาลรักษ์สกล จ.สกลนคร

• โรงพยาบาลรวมแพทย์ จ.หนองคาย

• โรงพยาบาลนาแก จ.นครพนม

• โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด

• โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จ.มุกดาหาร

• โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จ.กาฬสินธุ์

-ภาคตะวันออก

• โรงพยาบาลชลบุรี

• โรงพยาบาลปิยะเวชช์ บ่อวิน จ.ชลบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

• โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

• โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา

• โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

-ภาคเหนือ

• โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จ.เชียงใหม่

• โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่

• โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

• โรงพยาบาลพริ้นซ์ จ.ลำพูน

• โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จ.ลำพูน

• โรงพยาบาลพิษณุเวช จ.อุตรดิตถ์

• โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จ.ลำปาง

• โรงพยาบาลแพร่-ราม จ.แพร่

• โรงพยาบาลพะเยา ราม จ.พะเยา

• โรงพยาบาลน่าน จ.น่าน

-ภาคตะวันตก

• โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

• โรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัชต์ จ.เพชรบุรี

• โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช จ.ราชบุรี

• โรงพยาบาลสินแพทย์กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

• โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล จ.ตาก

ผู้จองวัคซีนชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

 

ที่มา-tnnthailand

ลงทะเบียนที่นี่! เปิดจอง “ซิโนฟาร์ม” รอบ 3 พรุ่งนี้ เช็กเงื่อนไขด่วน Read More »