แจกเงิน

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน 3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล

ขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 Read More »

กระทรวงการคลัง เผย วิธีสมัครขอรับเงิน 1,000 บาท เที่ยวทั่วไทยทำได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน ย้ำจำกัดจำนวนแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น!

กระทรวงการคลัง เผยถึงขั้นตอนการขอรับเงิน 1,000 บาท ท่องเที่ยวนั้น สาระล้วนๆ ขอเสนอ 4 ขั้นตอนในการ ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาท

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 24 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด
 2. ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียนไม่เกิน 3 วันทำการ
 3. ดาวน์โหลดแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิทธิตามมาตรการ
 4. เดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายได้ ภายใน 14 วัน หลังได้รับ SMSยืนยัน ในจังหวัดที่เลือกไว้ตอนลงทะเบียนเพียง 1 จังหวัด

หากใช้สิทธิไม่ครบตามวงเงิน 1,000 บาท ณ วันสิ้นสุดโครงการ รัฐบาลจะตัดสิทธิทันที

ใครได้เงิน 1,000 บาทบ้าง?

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • รับสิทธิ์จำนวน 10 ล้านคนเท่านั้น

รูปแบบการใช้จ่ายวงเงิน 1,000 บาท

ใช้จ่ายผ่านระบบแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น หรือร้านค้าที่มีเครื่อง EDC เชื่อมกับธนาคารกรุงไทย โดยสามารถใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม, ค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น (OTOP), สินค้าวิสาหกิจชุมชน, ร้านธงฟ้าประชารัฐ รวมถึงค่าที่พัก โฮมสเตย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามรายชื่อของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(ไม่สามารถเบิกออกมาเป็นเงินสดได้)

ขอ Cash Back คืนเงิน 15% จากยอดใช้จ่ายได้

ผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงิน 1,000 บาทเที่ยวทั่วไทย ยังได้รับสิทธิ์ Cash Back สูงสุด 15% ของยอดชำระเงินที่ใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน (วงเงินไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน) สำหรับค่าใช้จ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก หรือค่าซื้อสินค้าท้องถิ่น (เช่น สินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจ ร้าน THAIDEN ร้านธงฟ้าประชารัฐ) ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันสิ้นสุดมาตรการ ในจังหวัดที่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ได้เงินคืนเท่าไหร่?

ยอดใช้จ่าย (บาท) ได้เงินคืน (บาท)
1,000 150
2,000 300
5,000 750
7,500 1,125
10,000 1,500
15,000 2,250
20,000 3,000
30,000 4,500

สาระสำคัญ

**กระทรวงการคลัง ย้ำจำกัดจำนวนแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น!

ข้อมูลจาก sanook

กระทรวงการคลัง เผย วิธีสมัครขอรับเงิน 1,000 บาท เที่ยวทั่วไทยทำได้ง่ายๆ แค่ 4 ขั้นตอน ย้ำจำกัดจำนวนแค่ 10 ล้านคนแรกเท่านั้น! Read More »

เช็คเลย! คลังเคาะ ‘กระตุ้นเศรษฐกิจ’ แจกเงินสูงสุด 2,600 บาท ใครเข้าเงื่อนไข

คลังเคาะ! แพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจ แจกเงิน 2 หมื่นล้าน ผ่าน บัตรคนจน ได้ครบ 14.6 ล้านคน นาน 2 เดือน คาดเงินสะพัดระบบเศรษฐกิจ 2 แสนล้านบาท
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เปิดเผยว่า แพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจ เห็นชอบในวันที่ 16 ส.ค. นี้ จะใช้เม็ดเงินไม่ถึง 1 แสนล้านบาท แต่จะมีเม็ดเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 1 แสนล้านบาท เพื่อเตรียมไว้รองรับความผันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและกระทบกับการส่งออกของไทยต่อเนื่อง

สำหรับชุดมาตรการ จะมีทั้งกระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน ดูแลภาคเกษตรกรที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งก่อนหน้านี้ รวมถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งจะมีการแจกเงินเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนมีเงินเที่ยว ซึ่งจะเปิดกว้างเที่ยวได้ทุกจังหวัด เพราะการท่องเที่ยวมีการเชื่อต่อในแต่ละจังหวัดอยู่แล้ว

“จากแพ็คเกจกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจมากกว่า 1 แสนล้านบาท แต่เม็ดเงินใช้ไม่ถึง เงินที่จะมาใช้จากมาจากทั้งจากงบกลาง และเงินหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร”

รายงานจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า แพ็คเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หวังให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ได้แก่

 1. มาตรการบรรเทา ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น การช่วยเหลือเกษตรกรผ่อนคลายหนี้สินสนับสนุนพิเศษด้านดอกเบี้ย ทั้งสนับสนุนสินเชื่อใหม่และต้นทุนการเพาะปลูก
 2. มาตรการดูแลปรับเพิ่มสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ด้วยการแจกเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกรณีพิเศษเพิ่มอีก 2 เดือน ระหว่างเดือนส.ค.-ก.ย.2562 รวมวงเงินกว่า 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย การแจกเงินพิเศษให้กับผู้ถือบัตรคนจนทุกคนๆ ละ 500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวม 1,000 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า โดยใช้งบประมาณ 14,600 ล้านบาท มีผู้ได้รับสิทธิทั้ง 14.6 ล้านคน

นอกจากนี้ ยังมีการ แจกเงินบรรเทาค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนและมีอายุ 60 ปีขึ้นไป อีก 2 เดือนๆ ละ 500 บาท รวม 1,000 บาท ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้รับเงิน 5 ล้านคน ใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาท รวมถึงการ แจกเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรให้แก่ผู้ถือบัตรคนจนที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีอายุ 0-6 ปี เพิ่มเดือนละ 300 บาท เป็นเวลา 2 เดือนรวม 600 บาท จำนวน 8 แสนคน โดยใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท

“เงินที่เติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนรอบนี้จะเป็นเงินพิเศษ ไม่รวมกับเงินสวัสดิการพื้นฐานที่ทุกคนได้รับอยู่แล้ว โดยเงินรอบพิเศษจะทำให้คนถือบัตรสวัสดิการฯ มีโอกาสได้รับเงินเพิ่มอีกคนละ 1,000-2,600 บาท ซึ่งจะถูกนำไปเติมให้ในช่องเงิน อีมันนี (E-Money) สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการผ่านจากร้านธงฟ้าประชารัฐ แอพพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ และยังถอนเป็นเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มได้ด้วย” รายงานจากกระทรวงการคลัง

 1. มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและการลงทุนในประเทศ เช่น กระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดที่สอดรับยุทธศาสตร์ท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เล็งสร้างเงินสะพัดในท้องถิ่นจากการใช้จ่ายอุปโภค ที่อยู่ และการช็อปสินค้าชุมชน โดย จะแจกเงินให้กับประชาชน 10 ล้านคน คนละ 1,500 บาท รวม 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเป็นการเปิดลงทะเบียน ใครมาก่อนได้ก่อน ส่วนการจ่ายเงินคาดว่าจะจ่ายเข้าบัญชีตรง

นอกจากนั้นกระทรวงการคลังคลังเตรียมมาตรการพิเศษช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและรายเล็กทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุน เพื่อรักษาสภาพคล่อง รวมถึงลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจรวมเพิ่มไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาทในครึ่งหลังของปีนี้

ข้อมูลจาก ข่าวสด

เช็คเลย! คลังเคาะ ‘กระตุ้นเศรษฐกิจ’ แจกเงินสูงสุด 2,600 บาท ใครเข้าเงื่อนไข Read More »

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ แจกเงินเที่ยว 1500 บาท บัตรคนจน 1,000 บาท

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ กับงบประมาณ 50,000 ล้านบาท เพื่อแจกเงินเที่ยว 1,500 บาท เที่ยวได้ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรายละ 1,000 บาท และสนับสนุนดอกเบี้ยภาคเกษตร คาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจไทยปี 2562 เพิ่มขึ้นถึง 3.5%

โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทางกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้ ครม. พิจารณา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กับวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยจะมีมาตรการที่จะเสนอ 3 เรื่องหลักได้แก่

1.แจกเงินเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง 1,500 บาทต่อคน

2.เติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทต่อคน

3.ช่วยภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนไปเที่ยวประเทศไทย คนละ 1,500 บาท โดยจ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

มาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ จะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท เน้นช่วยกลุ่มคนชราและคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยประเมินว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มเติมในบัตรคนละประมาณ 1,000 บาท ในช่วงปลายปี

มาตรการช่วยภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนหรือรับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับเอสเอ็มอีและเกษตรกร

ข้อมูลจาก ZAPVER 555

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ แจกเงินเที่ยว 1500 บาท บัตรคนจน 1,000 บาท Read More »