โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน งานกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา
– เพศชาย
– มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี บริบูรณ์
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี 2.50 ขึ้นไป และ 3.25 ขึ้นไปหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
– สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน
– มีทักษะทางด้านการดูแลนักเรียนประจำหอพัก
– หากมีประสบการณ์ทำงานในการดูแลนักเรียนหอพักจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม www.mwit.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน 1 อัตรา Read More »