กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ แจกเงินเที่ยว 1500 บาท บัตรคนจน 1,000 บาท

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอ ครม. กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ กับงบประมาณ 50,000 ล้านบาท เพื่อแจกเงินเที่ยว 1,500 บาท เที่ยวได้ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง พร้อมเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกรายละ 1,000 บาท และสนับสนุนดอกเบี้ยภาคเกษตร คาดว่าจะช่วยเศรษฐกิจไทยปี 2562 เพิ่มขึ้นถึง 3.5%

โดยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ทางกระทรวงการคลังได้มีการเตรียมการเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังให้ ครม. พิจารณา ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กับวงเงินประมาณ 50,000 ล้านบาท โดยจะมีมาตรการที่จะเสนอ 3 เรื่องหลักได้แก่

1.แจกเงินเที่ยวเมืองหลักและเมืองรอง 1,500 บาทต่อคน

2.เติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,000 บาทต่อคน

3.ช่วยภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก

มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังมีแนวคิดจะเสนอให้เงินคนไปเที่ยวประเทศไทย คนละ 1,500 บาท โดยจ่ายผ่านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payment) ซึ่งจะให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพื่อนำไปเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง

มาตรการเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการ จะใช้งบประมาณราว 20,000 ล้านบาท เน้นช่วยกลุ่มคนชราและคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับประโยชน์จากโครงการมารดาประชารัฐ โดยประเมินว่าจะมีการแจกเงินเพิ่มเติมในบัตรคนละประมาณ 1,000 บาท ในช่วงปลายปี

มาตรการช่วยภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนหรือรับภาระดอกเบี้ยที่จะลดให้กับเอสเอ็มอีและเกษตรกร

ข้อมูลจาก ZAPVER 555