เตรียมรับสิทธิ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือน ต.ค. 63 ได้เงินเพิ่มพิเศษ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมรับเงินพิเศษเพิ่ม เพื่อซื้อสินค้าจำเป็น เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) รวมได้คนละ 1,500 บาท

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคม 2563 จะได้รับเงินพิเศษเพิ่ม 500 บาทเดือนแรก ซึ่งจะอยู่ในส่วนใช้ซื้อสินค้าจำเป็น พร้อมแจ้งสิทธิในเดือนตุลาคม 2563 นี้ จะใช้ได้ทั้งหมด 5 สิทธิ ประกอบไปด้วย

1 .วงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษจากเดิมคนละ 200-300 บาท ได้เป็นคนละ 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2 .วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาท

3 .วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4 .เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บาท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

5 .เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ 100 บาท (ต้องใช้ไม่เกณฑ์ที่กำหนด) หากใช้เกินเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

โดยที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) ได้มีมติเห็นชอบ และจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติในวันนี้ (29 ก.ย.63)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2563,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 เข้าวันไหน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คือ,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเพย์,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 500,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 3000,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สมัคร,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 1000 เข้าวันไหน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์,news.ch7.com