งานราชการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้า …

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 480 อัตรา Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบ …

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย Read More »

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ประกาศ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  รับสมัครบุคคลเพื่อส …

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา Read More »

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสร …

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป Read More »

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1964 /2564)  รับสมัครคัดเลื …

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางานปฏิบัติงาน 812 อัตรา Read More »

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งข …

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 20 อัตรา Read More »

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 7 อัตรา

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  การรับสมัคร …

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ 7 อัตรา Read More »

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน …

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา Read More »

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (จังหวัดนครสวรรค์) รับสมัครบุ …

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา Read More »