งานย่อย1

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้จัดการเขต (ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล)


ผู้จัดการเขต (ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 23,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– รับผิดชอบจัดการจุดขายสินค้า (สาขา) ในกิจการค้าปลีกตามที่ได้รับเป้าหมาย

– วางแผนการขายสินค้าและบริการหน้าร้าน ในสินค้าทุกกลุ่มของบริษัท

– รายงานยอดขาย วิเคราะห์สถานการณ์การขายของสาขาและกลุ่มสาขาที่รับผิดชอบ

– วิเคราะห์การแข่งขัน คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งรายงานปัญหาต่าง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร,การพัฒนาผลิตภัณฑ์โภชนาการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานขายหรือการตลาดหรืองานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์
– สามารถใช้โปรแกรม MS ได้ดี
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

***ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ภายในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 ที่อาคารเบทาโกรทาวเวอร์สำนักงานใหญ่ ***


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้จัดการเขต (ประจำสาขากรุงเทพและปริมณฑล) Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่)


เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่)


รายละเอียดงาน

– ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ

– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล

– ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

– รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์อาหาร วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป ทางด้านโรงงานอาหาร
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4.มีภาวะผู้นำ
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
6.สามารถปฏิบัติงานเป็นก่ะได้
7.ปฏิบัติงาน 6 วัน/ สัปดาห์ (หยุดวันพระ)
8.มีที่พัก (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
9.สามารถปฏิบัตงานโรงงานแปรรูปสุกร (โรงเชือด) ได้


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปไก่) Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย (อุปกรณ์ในฟาร์ม)


ผู้แทนขาย (อุปกรณ์ในฟาร์ม)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผนงานขายและรับผิดชอบเพื่อให้ได้ยอดขายอุปกรณ์ฟาร์มตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประมาณการขาย และการเก็บเงิน ในแต่ละเดือน ตลอดจนดูแลลูกค้า และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 27 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย (อุปกรณ์ในฟาร์ม) Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (สมุทรสาคร / ลพบุรี)


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (สมุทรสาคร / ลพบุรี)


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่),ลพบุรี (พัฒนานิคม)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ดูแลรับผิดชอบการขนส่งสินค้า
– วางแผนนการจัดส่งสินค้า
– ดูแลและตรวจสอบรถขนส่งสินค้า
– ควบคุมและติดตาม INVOICE กลับจากรถขนส่ง


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 22 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการวางแผนและจัดส่งสินค้า
– สามารถทำงานเป็นกะ และเข้า OT ได้
– สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้
– สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันชีวิต
 • ค่าทำงานล่วงเวลา

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (สมุทรสาคร / ลพบุรี) Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (อ้อมน้อย สมุทรสาคร) ด่วนมาก


เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (อ้อมน้อย สมุทรสาคร) ด่วนมาก


รายละเอียดงาน

– ดูแลรับผิดชอบการขนส่งสินค้า
– วางแผนนการจัดส่งสินค้า
– ดูแลและตรวจสอบรถขนส่งสินค้า
– ควบคุมและติดตาม INVOICE กลับจากรถขนส่ง


คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี ด้านการวางแผนและจัดส่งสินค้า
3.สามารถทำงานเป็นกะ และเข้า OT ได้
4.สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์ ได้
5.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่กำหนดได้


สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดส่ง (อ้อมน้อย สมุทรสาคร) ด่วนมาก Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครวิศวกรซ่อมบำรุง


วิศวกรซ่อมบำรุง


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล
– ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา
– จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน
– ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า (พร้อมใบประกอบวิชาชีพ)
มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และการจัดงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถปฏิบัติงานประจำที่ จ.ลพบุรี ได้


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครวิศวกรซ่อมบำรุง Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ BETAGRO Deli


ผู้ช่วยผู้จัดการ BETAGRO Deli


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตจตุจักร),กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 – 18:00
เวลาทำงานอื่น : ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน / สัปดาห์


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– บริหารและดูแลรับผิดชอบงานใน Betagro Deli สาขาที่รับผิดชอบ
– ขายสินค้าแบรนด์ Betagro ด้วยบริการคุณภาพ
– บริหาร Stock สินค้า
– ดูแลด้านการเงินในร้าน
– รับผิดชอบยอดขาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 22 – 30
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีใจรักงานขาย และงานบริการ


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการ BETAGRO Deli Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย ( ต่างประเทศ )


ผู้แทนขาย ( ต่างประเทศ )


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตหลักสี่)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องในธุรกิจสายสุขภาพสัตว์ และเทคโนโลยี ติดต่อประสานงานเพื่อการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการรักษาฐานลูกค้าเก่า และการเปิดตลาดสำหรับลูกค้าใหม่ รวมทั้งการวางบิล และเก็บเช็คให้ได้ทันตามเวลาที่กำหนด (ในพื้นที่ขายที่ได้รับมอบหมาย) สามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในยอดขายได้เป็นอย่างดี


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 26 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัครผู้แทนขาย ( ต่างประเทศ ) Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล

 


วิศวกรเครื่องกล


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

– ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีของเสียน้อยที่สุด

– กำหนด ปรับวิธีการทำงาน และการใช้เครื่องจักร ให้เหมาะสมในการผลิต

– ตรวจสอบสาเหตุ และแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

– จัดทำแผนสำรองชิ้นส่วนเครื่องจักร เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานต่อได้ ในกรณีฉุกเฉิน

– จัดทำโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัท กำหนด เช่น การลดต้นทุน ลดเวลาการผลิต

– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 23 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เกี่ยวกับวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 3 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

บริษัท เบทาโกร รับสมัคร วิศวกรเครื่องกล Read More »

บริษัท เบทาโกร รับสมัครวิศวกรโรงงาน ( สถานที่ทำงาน – โรงงานลพบุรี )


วิศวกรโรงงาน ( สถานที่ทำงาน – โรงงานลพบุรี )


รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ลพบุรี (ทุกเขต/อำเภอ)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

=> เพิ่มประสิทธิภาพ ลดวเลา ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดต้นทุนการผลิต ลดความสูญเสียในการผลิต
=> ปรับปรุงวิธีการทำงาน ขั้นตอนการทำงาน และกิจกรรมต่าง ๆ
=> มีความรู้ในกระบวนการทำงานด้วย TQM, QC Story, Kaizen, 7 QC Tool, สถิติ


คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 23 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ


สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สามารถสมัครได้ที่

 

บริษัท เบทาโกร รับสมัครวิศวกรโรงงาน ( สถานที่ทำงาน – โรงงานลพบุรี ) Read More »